Priser

Visse ydelser er ikke dækket af sygesikringen og skal derfor betales af patienten selv.  Nedenfor en liste over priser på de mest almindelige private ydelser. Friattest/Mulighedserklæring betales som regel af arbejdsgiveren. Forsikringsattester betales ofte af forsikringsselskabet, rejseafbestilling skal man dog altid selv betale.
Ved andre attester/breve m.v. vil der blive foretaget en individuel vurdering i forhold til den arbejdsmængde den indbefatter.

 

YDELSE PRIS
Motorattest til kørekort 400 kr
Mulighedserklæring 400 kr
Friattest 400 kr
Eksamenssygemelding 200 kr
Rejsevaccination 200 kr (+udgiften til selve vaccinen)
Influenzavaccination >65 år/kronisk sygdom Gratis
Influenzavaccination 250 kr