Tilbud til gravide

Forebyggende graviditetsundersøgelser

Alle gravide, som er dækket af den danske sygesikring tilbydes tre undersøgelser hos deres egen praktiserende læge i løbet af graviditeten. Dertil kommer diverse undersøgelser hos jordemoder samt scanninger.

Her findes oversigt over alle tilbud:  Tilbud om undersøgelser og scanninger i graviditeten

Så snart du planlægger graviditet, anbefales det, at du begynder at tage folinsyretabletter – 1 stk daglig på 400mg, herved mindskes risikoen for visse medfødte lidelser i centralnervesystemet, f. eks rygmarvsbrok.
Ved alle graviditetskontroller tages der naturligvis udgangspunkt i netop dig og din families spørgsmål og forventninger til graviditet og fødsel.

 

STANDARDPROGRAM

1. Graviditetsundersøgelse i uge 8-10

Sædvanligvis i uge 8 – 10 (dvs. 8 – 10 uger efter 1. dag i din sidste menstruation).

Der udfyldes svangrejournal til hospitalet – og der tages blodprøver og vi taler om foster- diagnostik ved nakkefoldsscanning/doupletest og senere misdannelsesscanning. For og imod.
Hvis nakkefoldsscanning ønskes, skal du selv booke tid: Nakkefoldsscanning Hillerød

 

2. Graviditetsundersøgelse i uge 25

Almindelig opfølgning incl. helbredstjek- evt. blodprøvetagning, afhængig af din blodtype.

 

3. graviditetsundersøgelse i uge 32

Som ovenfor, men uden blodprøve.

 

NB: HUSK TIL HVER UNDERSØGELSE AT MEDBRINGE EN URINPRØVE!!