Hvem er vi

Læge Marie Landsberger Andreasen

Speciallæge i almen medicin. Født 1977

Læge Charlotte Bang Plum

Speciallæge i almen medicin. Født 1969

Læge Niels Saxtrup

Speciallæge i almen medicin. Født 1968

Læge Mya Kiersgaard

Speciallæge i almen medicin. Født 1971

Læge Malene Nepper

Uddannet læge 2018. Født 1991

Laborant Anne-Marie Rotlev

Født 1961

Varetager de fleste sygeplejemæssige opgaver såsom blodprøvetagning, sårpleje, diagnostik af urinvejsinfektioner, vortebehandling, øreskyl, EKG, vaccination, kontrol af patienter med kroniske sygdomme og meget mere.

Anne-Marie er den, som primært varetager kontrol af patienter med kroniske luftvejssygdomme (KOL og astma).

Sygeplejerske Lene Heller

Født 1962

Varetager alle sygeplejemæssige opgaver såsom blodprøvetagning, sårpleje, diagnostik af urinvejsinfektioner, vortebehandling, øreskyl, EKG, vaccination, kontrol af patienter med kroniske sygdomme og meget mere.

Lene er den, som primært varetager kontrol af diabetes.

Lægesekretær Betina Klitgaard

Født 1971

Varetager Administration, telefon, bookinger samt hjemmeside

Lægesekretær Julie Holm

Født 1974

Varetager telefon, bookinger