Hvem er vi

Læge Marie Landsberger Andreasen

Speciallæge i almen medicin. Født 1977

Læge Charlotte Bang Plum

Speciallæge i almen medicin. Født 1969

Læge Niels Saxtrup

Speciallæge i almen medicin. Født 1968

Laborant Anne-Marie Rotlev

Født 1961

Varetager de fleste sygeplejemæssige opgaver såsom blodprøvetagning, sårpleje, diagnostik af urinvejsinfektioner, vortebehandling, øreskyl, EKG, vaccination, kontrol af patienter med kroniske sygdomme og meget mere. Anne-Marie er den som primært varetager kontroller af patienter med kroniske luftvejssygdomme (KOL og astma).

Sygeplejerske Lene Heller

Født 1962

Varetager samme funktioner som Anne-Marie, men er den som primært varetager kontrol af diabetes.

Lægesekretær Betina Klitgaard

Født 1971

Varetager telefon, bookinger samt hjemmeside